شرکت حسابداری بیلان برتر

برچسب : خدمات مالی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی

۲۶ فروردین ۱۳۹۸
حسابرسی داخلی و مستقل

در جواب پاسخ این سوال که آیا حسابرسی داخلی تکمیل کننده خدمات حسابداری است، می­توان پاسخ مثبت داد؛ زی